Celoletni program športne šole

Vabimo vse otroke od 4. do 15. leta starosti, da  se  nam  pridružijo pri različnih športnih aktivnostih, ki se bodo odvijale skozi vse leto. Otroci bodo razdeljeni v male, po starosti in sposobnostih homogene skupine.

PROGRAM ŠPORTNE ŠOLE VSEBUJE:

 • vadbo v telovadnici (oktober-april),
 • rolanje (september, maj in junij), 
 • večdnevne prevozne ali nastanitvene tečaje smučanja
 • sobotni smučarski izleti (december-marec)
 • športne tabore in
 • sobotne športne dneve.

Preberi več

Tečaj rolanja - maj in junij 2018

Tečaj rolanja je namenjen učenju in izpopolnjevanju rolanja otrok od 3,5 leta naprej in mladine z uporabo sodobnih didaktičnih pripomočkov (poligoni, talne oznake, ostali rekviziti). Vadba poteka v manjših homogenih skupinah, prilagojena glede na starost in predznanje otrok in mladine, kar jim omogoča najhitrejše napredovanje. Tečaj rolanja poteka v mesecih maj, junij in september na kotalkališču pred bazenom Tivoli (letos smo na drugem kotalkališču kot ponavadi).

Preberi več

Vadba za najmlajše na prostem - maj in junij 2018

Vadba bo potekala na prostem in je namenj ena otrokom med 3. in 4. letom starosti.

Termin: ponedeljek in sreda od 18.00 do 19.00. Pričetek v ponedeljek, 7.5.

Zbor: v Tivoliju pri kotalkališču pred bazenom.

Program

Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih zahtevnejših športnih dejavnosti, v interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno aktivnostjo. V predšolskem obdobju otrok pridobiva raznovrstne izkušnje zlasti z igro.

Preberi več

Telovadba 2017/18

Vabimo vse otroke od 3. leta najprej, da se nam pridružijo na telovadbi. Otroci bodo razdeljeni v male, po starosti in sposobnostih homogene skupine.

URNIK (oktober - april)

 • ponedeljek:
  17.00-18.00 ŠC Staničeva, zgornja telovadnica, 4+ let
 • torek:
  16:30-17:30 ŠC Staničeva, zgornja telovadnica, 3+ let
 • sreda:
  17.30-18.30 ŠC Staničeva, zgornja telovadnica,3+ let

 

Preberi več

Gibalne urice v vrtcih

Športna šola SD Novinar je vadba namenjena otrokom od tretjega leta dalje. S telovadbo, ki poteka preko igre in zajema naravne oblike gibanja, igre z žogo, osnove atletike in gimnastike, poligone in štafetne igre, spoznajo pomen sodelovanja in timskega dela. S pestrimi športnimi vsebinami želimo pri otrocih razviti široko paleto gibalnih spretnosti in znanj.

Ponujamo vam:

 • celoletno vadbo za otroke v okviru Športne šole
 • gibalne urice v vrtcih (Viški vrtci, Vrtec Galjevica, Vrtec Kolezija, Vrtec Vrhovci, Vrtec Šentvid, Akademija Montessori)
 • interesno dejavnost Športna šola (OŠ Dravlje, OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Kolezija, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Šmartno, OŠ Trnovo, OŠ Vič)
 • sobotne smučarske izlete (vsako soboto od decembra do marca)
 • prevozne tečaje smučanja in bordanja (Cerkno, Kranjska Gora, Stari Vrh)
 • zimovanji na Starem Vrhu in Voglu
 • družinske tečaje (Italija, Avstrija)
 • tekmovalno smučanje
 • tečaje za pridobitev naziva Učitelj smučanja in Učitelj nordijskega rolanja in rolkanja
 • aktivne počitnice v Ljubljani
 • športne tabore in izlete
 • tečaje rolanja in plavanja
 • šolo smučanja in izposojo smučarske opreme (Stari Vrh, Cerkno)

Smučarsko društvo Novinar

letos praznuje

60. obletnico delovanja